Vår verksamhet bedrivs i små boenden med en hög personaltäthet. Med få platser i varje boende kan vi anpassa insatserna och erbjuda en hemlik miljö där intryck och sociala kontaktytor är hanterbara för ungdomen.

GULA VILLAN

I Gula Villan finns det plats för två ungdomar. Här kan vi arbeta med anpassade lösningar och även ta emot ungdomar när behovet av utredning finns och uppdraget i ett första skede är att tydliggöra behov och mål.

KÖPMANGATAN

På Köpmangatan finns plats för tre ungdomar.

MARIELUND

På Marielund finns det plats för fyra ungdomar i huvudhuset. Dessutom finns en plats i ett mindre fristående hus vilket ger möjlighet till anpassade lösningar.