Att bli familjehem hos Insikten är att bli utvald​

Vi har valt att arbeta med en mycket tydlig målgrupp. Det handlar om barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Att ta emot en ny familjemedlem med sådan problematik ställer stora krav. Men vi tror att det är utvecklande och givande då det är ni som familj gör den stora skillnaden.

Vi erbjuder därför mycket kvalificerad handledning med stöd av specialister på området. Vi anpassar stödet till just er erfarenhet och kunskap och till det behov som barnet och har.

Här berättar vi om hur det går till att bli familjehem från grunden. I många fall kanske ni redan har erfarenhet, något som vi uppskattar och tillmäter stor betydelse, och då anpassar vi processen därefter.

Läs mer om önskan att bli familjehem

Ni har en tid funderat på att bli familjehem. Kanske har ni själva ett barn med särskilda behov eller känner att ni vill göra en insats. Kanske har ni föreställt er en bild av vilka barn ni vill ta emot. Pojkar eller flickor. Mindre barn eller tonåringar. Samtidigt kan det kännas lite skrämmande och som ett stort åtagande.

Prata med våra erfarna konsulenter som kan svara på de frågor ni har och guida er mot ert beslut. Det finns förstås utmaningar och svårigheter som man bör känna till. Vi försöker ge er en ärlig bild av vad det kommer att innebära att var familjehem. Ni får också svar på de frågor ni kan ha om vilket stöd som vi ger er och era ekonomiska och praktiska frågor.

Vi rekommenderar också att ni pratar med något av de familjehem som arbetar med oss idag.

Läs mer om telefonintervju

När ni bestämt er för ni vill bli ett familjehem så har vi en första genomgång med er av grundläggande förutsättningar. Här undersöker vi om det finns något som i ett tidigt skede kan utgöra ett hinder för er. Det kan handla om bostaden, familjesituationen, er ekonomi, hälsa osv.

Om vi ser hinder så kan vi resonera med er om det finns något ni kan göra som underlättar för att vi ska kunna gå vidare.

Läs mer om registerutdrag

Vi är skyldiga att inhämta ett antal registerutdrag som en del av vår utredningsprocess. Det är ni själva som begär utdragen från olika myndigheter.

Fyra utdrag krävs:

  1. Utdrag från Socialtjänstens personregister
  2. Utdrag från Kronofogdens skuldregister
  3. Utdrag från Försäkringskassans ersättningsregister
  4. Utdrag från Polisen belastnings- och misstankeregister

Självklart hjälper vi er så att ni vet hur ni ska gå till väga.

När ni fått utdragen ska de lämnas till oss i oöppnade kuvert. Skulle det visa sig att något i underlagen kan utgöra ett hinder för er så kommer vi att gå igenom det med er. Det är inget krav att man ska vara perfekt, men både vi och samhället har anledning att ställa krav på dem som ska anförtros andras barn och ungdomar.

Läs mer om hembesök

Hembesöket är den mest givande delen i den utredning som vi gör. Vi arbetar enligt en metod som heter Nya Kälvesten.

Det är här vi lär känna varandra på djupet. Vi lär oss om era förutsättningar att arbeta med barn och ungdomar med olika problematik. Vi gör en djupintervju där vi pratar om tålamod, engagemang, empati, konflikthantering, relationer, uppfostran, samarbete och tidigare livserfarenheter.

Syftet med intervjun är att vi ska få underlag för att bedöma er lämplighet som familjehem. Intervjun är också viktig för att vi ska kunna ta ställning till vilka barn och ungdomar som ni har bäst förutsättningar att hjälpa.

Men intervjun handlar också om att ni ska känna tillit och vilja arbeta med oss och med barn och ungdomar i den målgrupp som vi har valt. Vi berättar om hur det är att arbeta med barnen i målgruppen och diskuterar olika farhågor som ni kan. Vi har ett stort ansvar för att matcha er mot ett barn med behov som ni kan tillgodose och dessutom att förutse vilka utmaningar som kan komma för att kunna coacha er på bästa möjliga sätt.

Läs mer om ni är ett familjehem

Nu är ni redo för att ta emot ert första barn. Ni kommer nu att kunna hjälpa ett barn som behöver er. Ni får möjligheten att se hur en relation växer fram, hur barnet mår bättre och blir gladare, hur det tar små steg för att kunna klara sig alltmer självständigt. Vi tror inte att det finns en större belöning än när man når framgång i detta så viktiga arbete.

Vi kommer att finnas med er på denna resa för att uppmuntra och ge stöd, för att ge er konkreta och handfasta råd, för att hantera svårigheter och motgångar, för att härbärgera känslor av oro och för att ni ska kunna utveckla er i rollen som familjehemsföräldrar. Det kommer självklart inte alltid vara lätt, men ni ska känna att ni aldrig är ensamma. Ni ska känna att ni har en gedigen kompetens i ryggen och att vi tillsammans gör allt vi kan för att göra skillnad för det barn som kommit in i er familj